Phấn hưng giả mạo

Được viết bởi :    Zac Poonen Thể loại :   Tôn giáo hoặc tâm linh
Article Body: 

Chúa Jêsus và các sứ đồ đã cảnh báo hết lần này đến lần khác rằng những ngày cuối cùng đặc

trưng bởi sự lừa dối lan rộng và có vô số các tiên tri giả (Ma­thi­ơ 24:3­5, 11, 24, 1 Ti­mô­thê 4:1) -

và ngày nay có vô vàn những người như thế.

Tại sao có hàng triệu Cơ đốc nhân bị lừa dối bởi những tiên tri giả và bởi những "cuộc phấn hưng"

giả mạo? Và vì sao có rất nhiều nhà giảng đạo trở thành con mồi của sự vô đạo đức và tham lam?

Đây là một vài nguyên nhân chính:

1. Hầu hết các Cơ đốc nhân ngày nay không nhận thức được những gì Kinh thánh Tân ước dạy dỗ,

bởi họ không học Kinh thánh một cách cẩn thận, vì thế đi theo những sự dạy dỗ của những người lãnh đạo của họ mà không theo sự dạy dỗ của Tân ước.

2. Các phép lạ (các ân tứ siêu nhiên) đã trở nên quan trọng với họ hơn tính cách của họ (một đời

sống siêu nhiên).

3. Sự giàu có vật chất đã trở nên quan trọng với họ hơn sự giàu có tâm linh.

4. Họ không thể phân biệt được giữa sự phấn khích của tâm hồn hay sự điều khiển tâm lý học và sự

vận hành thật sự của Đức Thánh Linh; nguyên nhân một lần nữa lại nằm ở sự thiếu hiểu biết Kinh

thánh Tân ước.

5. Họ không thể phân biệt giữa sự phục hồi tâm lý (sự chữa lành đến bởi thái độ đúng của tâm trí)

và sự chữa lành siêu nhiên trong Danh Chúa Jêsus.

6. Sự phấn khích mang tính cảm xúc và những trải nghiệm kỳ lạ đã trở nên quan trọng với họ hơn

niềm vui bên trong từ Chúa.

7. Với những người lãnh đạo, chức vụ của họ cho con người đã trở nên quan trọng hơn cùng bước

đi với Đức Chúa Trời ở bên trong họ.

8. Sự chấp nhận từ con người trở nên quan trọng với những người lãnh đạo hơn là sự chấp nhận từ

Chúa.

9. Số lượng tín đồ dự buổi lễ nhà thờ đã trở nên quan trọng với những người lãnh đạo này hơn câu

hỏi liệu những người đó có cam kết hoàn toàn với Đấng Christ hay không.

10. Xây dựng vương quốc của cá nhân họ và đế chế tài chính đã trở nên quan trọng với những lãnh

đạo hơn là xây dựng mộ i thánh địa phương và khiến chính họ trở thành những người đầy tớ t Hộ

Chúa trong chính Hội thánh địa phương ấy (Giê­rê­mi 6:13).

Tất cả những điều này đều TRÁI NGƯỢC HOÀN TOÀN với những gì Chúa Jêsus đã dạy. Những gì

trái ngược với Đấng Christ được gọi là Kẻ địch lại Đấng Christ trong Tân ước. Nếu Cơ đốc nhân

không thấy vấn đề này rõ ràng thì khi ấy Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ xuất hiện trên vũ đài của thế giới

với những dấu kỳ phép lạ giả mạo của hắn (2 Tê­sa­lô­ni­ca 2:3­10) họ cũng sẽ chấp nhận hắn một

cách mù quáng. Được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đấng Christ tức là có một tinh thần trái ngược

hoàn toàn với những điểm được nêu ở bên trên.

Đây là diễn giải những lời nói của Chúa Jêsus trong Ma­thi­ơ 7:13­17 (đọc trong văn mạch của

Ma­thi­ơ chương 5 đến chương 7).

"Cả cánh cửa và con đường dẫn đến SỰ SỐNG VĨNH CỬU đều rất nhỏ - như Ta đã miêu tả ở

phần trên (Ma­thi­ơ 5 đến chương 7). Nhưng những tiên tri giả sẽ đến và cho con biết cửa và đường

không hẹp mà dễ dàng và rộng rãi. Hãy cần thận với họ. Các con sẽ nhận ra họ dễ dàng bằng cách

quan sát kết quả tính cách của họ. Họ có được tự do khỏi giận dữ, tự do khỏi ham muốn phụ nữ, tự

do khỏi sự tham tiền, tự do khỏi nỗi lo âu tìm kiếm sự giầu sang vật chất (như những người đời vẫn

tìm kiếm) hay không? Họ có giảng ngược lại với những gì ta đã làm ở đây hay không? (Ma­thi­ơ

5:21­32 và 6:24­34). Những tiên tri giả có thể thực hiện các ân tứ siêu nhiên, làm các phép lạ và

thực sự chữa lành người khác nhân Danh Ta, nhưng Ta vẫn sẽ đưa chúng đến địa ngục trong ngày

cuối cùng bởi vì chúng không biết Ta (như là Đấng Thánh) và họ không chịu từ bỏ tội lỗi trong đời

sống cá nhân (Ma­thi­ơ 7:21­23). Vì thế nếu con muốn xây mộ i thánh trên nền đá không bao giờ t Hộ

rúng động hay sụp đổ qua thời kỳ hay cả vĩnh cửu thì hãy cẩn thận làm theo tất cả những gì ta phán

dặn con (Ma­thi­ơ 5 đến chương 7) và dạy dân sự của con làm tất cả những gì ta đã truyền bảo con. Khi ấy Ta sẽ luôn ở cùng con và Thâm quyền của ta sẽ luôn hỗ trợ con (Ma­thi­ơ 28:20, 18). Nhưng

nếu con chỉ nghe những gì Ta nói mà không làm thì con có thể giống như mộ i thánh rột Hộng và

nguy nga trước mắt con người nhưng rồi một ngày nó chắc chắn sẽ sụp và đổ xuống (Ma­thi­ơ

7:25)."

Vậy làm thế nào để tôi xây mộ i thánh không rúng đột Hộng trong những ngày cuối cùng này?

1. Tôi phải sống theo bài giảng trên núi (Ma­thi­ơ chương 5­ chương 7) và giảng bài giảng này không

ngừng.

2. Tôi phải sống trong Giao ước mới chứ không phải Giao ước cũ. Vì điều này mà tôi cần phải biết

sự khác biệt giữa hai giao ước một cách rõ ràng (2 Cô­rinh­tô 3:6). Chúng ta cũng phải giảng Giao

ước mới.

Ngày nay khi những người giảng đạo sa ngã vào tội lỗi nghiêm trọng, họ biệ cho bản thân (tìm n hộ

niềm an ủi cho mình) trong các tấm gương về những người thánh của Cựu ước là những người sa

vào tội lỗi. Rồi sau đó họ lại bắt đầu lại chức vụ của mình sau một khoảng thời gian im hơi lặng

tiếng. Họ trích dẫn tấm gương vua Đa­vít là người phạm tội ngoại tình, Ê­li bị thất vọng và họ nói

"Nhưng Đức Chúa Trời vẫn sử dụng họ!" Nhưng họ không trích dẫn tấm gương của Phao­lô là

người sống đắc thắng và trong sạch cho đến cuối đời.

Điều những người giảng đạo này (và hầu hết các Cơ đốc nhân) đã không nhìn thấy đó là các vị

thánh Cựu ước KHÔNG phải là các tấm gương cho chúng ta ngày nay. Chúng ta đã được ban cho

nhiều hơn rất nhiều trong thời kỳ ân điển này - và "người nào được ban cho nhiều sẽ bị đòi hỏi

nhiều" (Luca 12:48). Chúa Jêsus là Đấng Trung Bảo của Giao ước MỚI và Ngài là TẤM GƯƠNG và

là tác giả của đức tin chúng ta ngày nay - chứ không phải Đa­vít hay Ê­li. Sự khác biệt giữa các

thánh thời Cựu ước (được nêu trong Hê­bơ­rơ 11) và Chúa Jêsus được nói rất rõ trong Hê­bơ­rơ

12:1­4. Nhưng rất ít người sống trong sự thật của điều này. Rất ít người thấy được rằng "Đức Chúa

Trời đã ban thứ TỐT HƠN cho chúng ta" trong Giao ước mới (Hê­bơ­rơ 11:40).

Bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể ngã theo cách nhiều người giảng đạo sa ngã nếu chúng ta

không tỉnh táo và cảnh giác - vì Satan là kẻ thù rất tinh quái. Sự an toàn của chúng ta nằm trong sự

vâng lời dạy dỗ của Tân ước một cách chính xác và trong sự phục tùng trước người lãnh đạo kính

sợ Chúa. (Bởi người lãnh đạo kính sợ Chúa tức là những người không có một điểm sai trật nào

trong 10 điểm được liệt kê ra ở phần trước). Nếu tôi học từ những sai lầm của người khác thì tôi có

thể tránh phạm phải sai lầm giống hệt.

Vì thế hãy luôn sấp mặt xuống trước Chúa - vì tại chính chỗ đó chúng ta sẽ nhận được sự bày tỏ

Thiên thượng, như Giăng đã nhận được (Khải huyền 1:17). Nếu khiêm nhường, chúng ta sẽ nhận

được ân điển để trở thành người chiến thắng (1 Phi­ê­rơ 5:5). Và khi Đức Thánh Linh cho chúng ta

thấy lẽ thật trong Lời Chúa và sự thật về chúng ta thì hãy hoàn toàn thành thật và "yêu sự thật, để

được cứu" khỏi tội lỗi. Đó là cách chúng ta được Đức Chúa Trời bảo vệ khỏi mọi sự lừa dối (2

Tê­sa­lô­ni­ca 2:10­11). Amen.